VIP 5.-7.klasse

Semesteravslutning for VIP fredag 1.desember kl.18. Velkommen!

Førjulstoner

Velkommen til årets førjulstoner søndag 3.desember kl.16

Bønnefellesskap

Velkommen til bønnefellesskap onsdag 6.desember kl.19

Familiegudstjeneste

Velkommen til familiegudstjeneste søndag 10.desember kl.11

Bønnefellesskap

Velkommen til bønnefellesskap onsdag 13.desember kl.19

Julegudstjeneste

Velkommen til julegudstjeneste julaften kl.14