velkommen til

Gudstjeneste

Vi er en generasjons-menighet midt i Molde by, og gjennom året er bedehuset flittig brukt av både barn, unge, voksne og eldre. Vi har møtesamlinger de fleste søndager gjennom året. Barnekirka samles under gudstjenestene annenhver søndag kl. 11, og noen ganger er vi alle samlet til familiegudstjeneste. Hva som skjer på hvilke søndager, finner du i kalenderen. Du er hjertelig velkommen på samlingene våre og inn i fellesskapet vårt. 

Velkommen til

Bønne-fellesskap

Hver onsdag kl.1900 – ca.1930 inviterer vi til bønnefellsskap på bedehuset. Vi samles i det nye bønnerommet i 1.etg.

Hvis du har bønneemner som du ønsker skal bli formidlet høyt på våre bønnemøter og/eller på våre gudstjenester, så ta kontakt med oss på mail molde@imf.no. eller tlf. 712 52873

Bli med i

Tjeneste

I menigheten vår skjer det meste gjennom frivillighet, og ved at vi tjener hverandre med de gavene og den utrustingen vi har fått. Dette gir seg uttrykk i et bredt spekter av engasjement, og et mangfold av tilbud. I Bibelen leser vi at vi skal tjene hverandre, hver og en med den nådegave man har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde (1.Peters brev 4;10). Ved å tjene hverandre er vi med å bygge Guds rike, og oppgavene og mulighetene er mange! 

Kan du tenke deg en tjeneste i menigheten vår? Ta kontakt for mer informasjon på molde@imf.no eller til forsamlingsleder Audun på tlf. 926 13 749.

Bli med på

Formiddagstreff

Annenhver torsdag kl. 11.00 samles vi til formiddagstreff, og mange møter opp – ofte mellom 40 – 60 stk.

Vi får ofte besøk av gjester som kommer for å dele Guds ord i tale og sang, og dette er til oppmuntring og glede. Vi har også deilig bevertning som snitter og «småbrød», kaffe og te – og god prat oss imellom! Ulike små og enkle konkurranser, gamle ord og uttrykk, dagsaktuelle spørsmål osv. er med på programmet. Det samme er siste nytt, og muligheten for å gi en gave til misjonen!

Dette er en koselig møteplass! Velkommen skal du være, og inviter gjerne noen med deg.

Bli med i

Syforening og kvinneforening

I bedehuset har vi to dameforeninger, foruten smågruppe-tilbudet vårt. Her er det i hovedsak med damer i pensjonistalder, men yngre er selvfølgelig velkommen til å bli med. Kvinneforeninga møtes hver fjerde uke, og syforeninga hver tredje. Her deles tro og liv, måltid og håndarbeidsprosjekter.

I vårsemesteret arrangerer vi en basardag der kvinneforeninga er aktivt med. I tillegg arrangerer syforeninga den tradisjonsrike julemessa i bedehuset hvert år.

Ta kontakt om du ønsker å bli med! Kvinneforeningas leder er Sofie Ørjavik (tlf.906 38 110), og i Syforeninga er Annlaug Talsethagen (911 86 216) leder . Else Karin Jacobsen (tlf.916 19 503) er leder i julemesse-komitèen.

Bli med i

Smågruppe

Å samles i små fellesskap, er noe vi ser stort på. Her blir man godt kjent, og kan dele liv, tro og tvil vennskap, måltid, bibel og bønn i trygge rammer. I menigheten vår har vi ulike smågrupper for både voksne og ungdommer som samles jevnlig. Vi tror at de små fellesskapene er en nøkkel for vekst, både i den enkeltes forhold til Jesus, og for at flere kan komme til tro. Det knyttes sterke og gode bånd i smågruppene, som har stor betydning i livets mange faser.

Ønsker du å være med i ei smågruppe?
Ta kontakt med oss på molde@imf.no eller tlf. 712 52873

MOLDE BEDEHUS

Kontakt:
71 25 28 73
molde@imf.no
Forsamlingsleder tlf: 926 13 749

Fannestrandvegen 4
6415 Molde