Om oss

Molde Indremisjon

En varm, kristen menighet i hjertet av Molde by. Du er hjertelig velkommen!

Hvem vi er

Molde Indremisjon (MI) bygger sitt arbeid på Guds ord, bibelen, og den evangelisk lutherske lære. Vårt formål er å bygge Guds rike med Molde og omegn som hovedsatsing, men vårt kall omfatter også andre nasjoner. Vi ønsker å skape et varmt kristent fellesskap der de ulike nådegavene er i funksjon.

Som en menighet tilknyttet Indremisjonsforbundet i Nordmøre og Romsdal krets kan vi tilby medlemskap i IMFs trossamfunn.

Visjon og verdier

Vår visjon:
SATT FRI TIL Å TJENE

Våre verdier:

Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull.

Verdiene våre er også knyttet opp mot følgende mål:

Vi vil være en generasjonsforsamling som inkluderer alle, og der barn, ungdom og familien har en sentral rolle.

  • Vi vil ha fokus på å bygge en levende forsamling, der den enkelte kan tjene, vokse og bli utrustet til å være en troverdig disippel av Jesus.
  • Vi vil ha fokus på misjon og oppmuntre den enkelte til å være en oppsøkende hverdagsmisjonær.
  • Vi vil ha fokus på praktisk hverdagsdiakoni, der vi viser omsorg både for menneskene rundt oss.

Generasjonene sammen

Vi er en generasjonsformsamling midt i Molde by, og gjennom året er bedehuset flittig brukt av både barn, unge, voksne og eldre. Vi har gudstjenester eller andre møtesamlinger hver søndag gjennom året (med få unntak). Awana- barnekirke samles under gudstjenestene annenhver søndag, og mer informasjon om det totale tilbudet for de yngre finner du under fanen BARN OG UNGE. Blant annet har vi aktivitetsklubben VIP fra 5- 7.klasse, ungdomsklubben VIP-night fra 8. klasse og konfirmasjonstilbud. I tillegg har vi jevnlige formiddagstreff for den eldre garde, og ulike smågruppetilbud for både voksne og ungdom.

Inkluderende
Troverdig
Oppsøkende
Omsorgsfull

Velkommen inn i fellesskapet

I Molde bedehus er vi en generasjonsforsamling der vi ønsker at det skal være godt å komme for både barn, unge, voksne og eldre. Vi har jevnlige møtepunkter bl.a. i form av gudstjenester & barnekirke, aktivitetsklubb, ungdomsklubb, smågrupper og formiddagstreff. Du finner oversikt og informasjon over alt som skjer i kalenderen.
Å være en generasjonsmenighet er berikende, og alle er like verdifulle. Samtidig har vi en hovedsatsing i arbeidet vårt inn mot barn og unge, der vi har et målrettet fokus på at den enkelte skal få lære Jesus å kjenne. Vi jobber for, og ber om, at de får en stødig og mobil tro som de vil holde fast på gjennom alle livets faser.
Å være Ordet nær og mennesket nær er en del av Indremisjonsforbundet sin visjon. Dette er noe vi ønsker å leve etter også i menigheten vår. Hjertelig velkommen inn i fellesskapet! Vi håper du vil trives!