Vi har

Awana – barnekirke

Høsten 2017 gikk startskuddet for vår nye satsing i barne- og ungdomsarbeidet – AWANA!! Her er det tilrettelagt undervisning og aktiviteter fra barna, og vårt mål er å hjelpe barna og ungdommene til å kjenne, elske og tjene Jesus!

Ca. annenhver helg er det gudstjeneste og barnekirke. Vi sarter kl.1100 med alle samlet i storfellesskapet, før gjengen i barnekirka fortsetter meg eget program i underetasjen. Vi har to Awana-grupper; Sparks for 1.-4.klasse og T&T for 5.-7.klasse, og vi har med både voksne og ungdommer som ledere. Det er felles undervisningsdel, og ellers leik og smågruppetid hver for seg. Gjennom dette blir barna bedre kjent med både Jesus og hverandre. For førskolebarna har vi ikke noe aktivt tilbud akkurat nå, med de er hjertelig velkommen med på Sparks om de har lyst, i følge med en voksen. 

I etterkant av gudstjenestene er det som regel tid for kaffe, god prat og litt å bite i for alle i stor-fellesskapet.

Vil du vite mer om Awana, så sjekk ut awana.no

Vi har

VIP – KLUBBEN

VIP-klubben er for 5.-7.klasse og samles på bedehuset fra kl.1800-1945 annenhver fredag. Her er mange ulike aktiviteter og kjekt fellesskap!

Noen av aktivitetene er:
Fotballspill, innebandy, filmkvelder, biljard, airhockey, x-box, radiostyrte biler, hobbybord m.m

Andakt, utlodning, kiosk og litt mat. Og ofte gjør leder Olav ting han ikke kan… alltid like spennende hva det kan være!

Datoer for samlingene finner du i kalenderen. 

VIP – NIGHT

Vip -night er en ungdomsklubb fra 8. klasse og oppover som samles annenhver fredag på Molde bedehus kl. 20.00-22.30.

Her er det mange ulike aktiviteter og kjekt fellesskap. Vi har også kiosk, leik, andakt, lovsang og flotte ledere som er tilgjengelig for en prat. Hjertelig velkommen!

Datoer for samlingene finner du i kalenderen. 

  torsVi har

KONFIRMASJON

KONFRIMANT MOLDE BEDEHUS

Et flott år med fokus på gode valg, muligheter og utfordringer i trygge rammer.

Å VÆRE KONFIRMANT I MOLDE BEDEHUS

I ungdomsårene skjer det mye, og vi ønsker at konfirmantåret skal være et høydepunkt du vil huske gjennom livet. Vi skal bli godt kjent, og har stor raushet for undring og spørsmål. I et trygt felleskap vil du få lære mer om hva Bibelen sier om den kristne troen og ulike sentrale tema, og at dette er aktuelt og livsnært i dag.

Vi skal ha gode samlinger med undervisning, mat og fellesskap gjennom året. Dette blir i samarbeid med Norkirken Molde og Nordmøre & Romsdal Indremisjon. Så både konfirmanter og lederne er fra ulike forsamlinger / menigheter.

Kan jeg melde meg på?

Konfirmant-tilbudet i Molde bedehus er åpent for alle, uavhengig av tro eller kirkesamfunn. Du trenger ikke være medlem i vår menighet, eller ha noen tilknytning hit i utgangspunktet. Og kjenner du ingen andre som skal konfirmere seg her fra før, så ikke la det hindre deg! Vi legger stor vekt på godt fellesskap, og du vil raskt bli kjent med flere i gruppa.

Du trenger ikke være døpt for å delta i konfirmant-tilbudet vårt, men vårt ståsted er at konfirmasjon er en bekreftelse på dåpen. Dersom du ikke tidligere er døpt, så ønsker vi en samtale omkring dette.

Hva skjer gjennom et konfirmantår i bedehuset?

Konfirmantsamlinger ca. annenhver onsdag kl.17-20. Her blir det middag, leik & sosialt og fokus på ulike temaer i undervisningen.

Bli-kjent-tur i starten av høstsemesteret.

IMPULS er et stort ungdomsarrangement som arrangeres årlig, og som vi skal delta på sammen med mange andre ungdommer. Normalt skjer dette i Trondheim, men det er mulig at det vil bli arrangert mer lokalt også. Oppdatert informasjon vil bli gitt underveis.

VIP-Night er ungdomsklubben vår i bedehuset. Her kan man delta fra man går i 8.klasse. Det er samlinger annenhver fredag kveld, med ulike aktiviteter, kiosk, andakt, lovsang mm. Vi håper du som konfirmant vil delta her!

Smågrupper for ungdom er et tilbud vi har i menigheten. Disse møtes ca. en gang i måneden. Her tar vi utgangspunkt i ulike tema som vi samtaler om. Vi ber sammen, ler sammen og spiser sammen. Altså et godt sted å bli bedre kjent med andre ungdommer i bedehuset. Velkommen til å bli med her!

Gudstjenester for hele familien har vi annenhver søndag. Her er mange unge med som ledere i barnekirka for de yngre barna der vi bruker verktøyet AWANA i trosopplæringen. Andre er med i tekniker-crew eller andre tjenester knyttet til menighetsfellesskapet.

Tilrettelagt tjeneste er både spennende og utfordrende, og noe du vil få mulighet til å prøve deg i. Det kan være tilknyttet både VIP-night, Awana eller gudstjenestene for øvrig. Her er det mange muligheter, og vi vil tilpasse det etter den enkelte konfirmant sine ønsker.

Konfirmasjonsdagen i 2024 blir torsdag 9.mai kl.11 (Kristi Himmelfartsdag). Da legger vi opp til en festgudstjeneste som ramme for dagen. Sammen med familie, venner og menigheten skal vi feire dere konfirmanter.

Pris og påmelding

Prisen for konfirmantåret er kr.2500,-  (øker til kr.3000,-fra 1.juli). Dette inkluderer både materiell, middager og turer.

(Det eneste som kommer i tillegg er mat som hver enkelt ønsker å ha med seg på turer vi skal på.)

Påmelding har vi fram til oppstart i september. Da er det også informasjonsmøte om konfirmantåret. Ønsker du å melde deg på for konfirmantåret 2023/24, så send inn en mail til molde@imf.no med:

  • Navn, fødselsdato og dåpsdato på konfirmant

  • Adresse / mail-adresse

  • Telefon

  • Informasjon om matallergier eller annet det er viktig at vi vet om

  • Navn og kontaktinformasjon til foresatte

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Du kan benytte vår mail molde@imf.no eller ta direkte kontakt med forsamlingsleder Audun Vesetvik på tlf. 926 13 749.