Vi tilbyr

Dåp

Dåp er en høytidelig handling, og det skal ikke være tilfeldig hva som skjer på en slik dag. Det skal være en dag dåpskandidat, foreldre, faddere og forsamling kan se tilbake på med glede og takknemlighet. Molde Indremisjon praktiserer dåp på luthersk grunnlag og tro, og vi døper både barn, ungdom og voksne som ikke er blitt døpt tidligere.

Den lutherske bekjennelse forstår NTs lære om dåpen som nådemiddel og ett av to sakramenter. Ved dåp og tro gjenfødes et menneske til liv i Gud og blir lem på Jesu Kristi legeme.

Den som senere kommer bort fra personlig liv i Gud, må kalles til omvendelse. 

I Misjonsbefalingen (Matt 28,18–20) ber Jesus oss gjøre mennesker til disipler idet vi døper dem og lærer dem. Å døpe hører derfor til det kristne misjonsoppdraget. Den bibelske bakgrunnen er at mennesket fødes inn i denne verden som åndelig død borte fra Gud. (Ef 2,1– 3) Gud må få gi mennesket sin frelse i Jesus Kristus av nåde (Ef 2,8). Da blir mennesket født på nytt av Gud. (Joh 1,12–14).

Når vi leser de bibelske dåpstekstene, er det viktig at ordet får møte oss som bibelsk budskap. Dåpen er innstiftet av Jesus på grunnlag av hans død og oppstandelse.

Sentrale bibelske poeng om dåpen er disse:

• samfunn med Jesu død og oppstandelse (Rom 6,3ff, Kol 2,12ff, Gal 3,27)

• gir del i syndenes forlatelse og Den hellige Ånd til gave (Apg 2,38ff, 22,16)

• føder på ny og gir nytt liv (Tit 3,5, Joh 3,5)

• gir samfunn med Jesu legeme på jord (1 Kor 12,12ff)

Hvis du har spørsmål knyttet til dåp, så ta gjerne kontakt med forsamlingsleder Audun på a.vesetvik@imf.no / 926 13 749 for mer informasjon og videre samtale. 

Vi tilbyr

Bryllup

Etter at ImF Trossamfunn fikk offentlig godkjent vigselsrett 4.desember 2009, så har Molde Indremisjon mulighet til å vie brudepar.

Som hovedregel vier vi brudepar der minst den ene er medlem i ImF trossamfunn

Mer informasjon om dette, finner du her;

https://imf.no/om-oss/trossamfunn-2/imf_trossamfunn/

Ta ellers kontakt med forsamlingsleder Audun Vesetvik for mer informasjon og videre samtale om vielse.

Begravelse

Tilbudet i bedehuset er blitt mer helhetlig de senere årene, og favner nå «fra vugge til grav», med mulighet for både dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. 

Når det kommer til begravelse, så vil Molde Indremisjon legge dette til rette på en best mulig måte for våre medlemmer.

Det er de pårørende som velger hvilket begravelsesbyrå de ønsker å ha, og i fellesskap finner vi her ut av hvordan vi skal legge opp begravelsen. 

Hvis begravelsen skal finne sted på bedehuset, kan vi i samarbeid med begravelsesbyrået være behjelpelig med å forrette, pynte lokalet mm. Hvis det er ønskelig at noen fra Molde Indremisjon skal forrette, men at begravelsen skal finne sted i en kirke, kan vi også legge til rette for dette.

Minnestunden kan være på Molde bedehus, og vil da være gratis å leie.  ​

Ta gjerne kontakt med forsamlingsleder Audun Vesetvik, om du ønsker å vite mer i forhold til dette.

E-post: a.vesetvik@imf.no 

Mobil: 926 13 749

Diakoni

«Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen» står det i Galaterbrevet 6;10. Som Jesu hender og føtter her på jorda, er vi kalt til å gjøre det gode mot menneskene rundt oss. Vi ønsker å bety en forskjell for de vi møter på i hverdagen vår; på jobb, på skolen, i familien, i nabolaget og i byen. Derfor er det viktig for oss med fokus på praktisk hverdagsdiakoni, og at de som kommer til bedehuset skal kjenne seg velkommen og ivaretatt.  

Vi har også en omsorgskomitè som bl.a. følger opp besøkstjeneste, arrangerer turer og står bak det årlige «Førjulstoner» i bedehuset. Leder i omsorgskomitèen er Asbjørn Ørjavik (tlf.901 46 116).  

Trenger du praktisk hjelp, eller noen å snakke med?

Ta gjerne kontakt med Audun Vesetvik, tlf; 92613749 (forsamlingsleder). 

Lytt til

Digitale taler

På vår YouTube-kanal «Molde bedehus» finner du publiseringer av taler fra oss. Det vil jevnlig legges til nye taler, med opptak fra gudstjenestene. Abonner gjerne på kanalen vår, så holder du deg oppdatert på nyheter.

https://www.youtube.com/channel/UCLaxP4KndRePxnyJeu9uLfg

Ta kontakt for

Utleie

Selv om bedehuset er mye i bruk, ønsker vi å tilrettelegge for utleie så langt som mulig. Vi leier både ut til privatpersoner og andre organisasjoner.

Bedehuset har storkjøkken og rom i ulike størrelser til ulike formål og anledninger. Send en e-post til molde@imf.no om du ønsker å leie bedehuset, og oppgi følgende informasjon: Kontaktinformasjon på hvem som ønsker å leie, ønsket leietidspunkt, hvilket type arrangement det ønskes å leie til, omtrentlig antall som blir tilstede i leietidsrommet, og om det er ønskelig å benytte noe av vårt tekniske utsyr.

Vi tar kontakt tilbake med informasjon, og pristilbud.