Velkommen til

Molde Bedehus

En menighet for alle generasjoner i hjertet av Molde by. Du er varmt velkommen!

Kommende arrangement

Gudstjeneste og barnekirke

Gudstjeneste og barnekirke

Velkommen til gudstjeneste søndag 26.mai kl.11, med besøk fra «Åpne dører». Barnekirke og kirkekaffe.

Damens Aften

Damens Aften

Sesongavslutning på Damenes Aften, torsdag 28.mai kl.19.

Bønnefellesskap

Bønnefellesskap

Velkommen til bønnefellesskap onsdag 29.mai kl.19.

Forsamlingskveld

Forsamlingskveld

Forsamlingskveld for hele familien søndag 2.juni kl.17

Siste nytt

Menighetsweekend 14.-15.september

Menighetsweekend 14.-15.september

Lørdag 14.- søndag 15.september blir det menighetstur til vakre Visthus leirsted. Sett av helga allerede nå, så kommer det mer detaljer og program så snart det er klart.

Bli med og støtte Ane Karidatter Sørensen

Bli med og støtte Ane Karidatter Sørensen

Vår kjære Ane Karidatter Sørensen er for tiden ansatt i staben på Grimerud Gård, som drives av Ungdom i Oppdrag. Her skal hun være i to år, og jobber med disippelgjøring av ungdommer fra både Norge og andre nasjoner.

Vi vil oppfordre til å være med i bønn for Ane og den jobben hun står i i heltidsmisjon disse to årene framover. I tillegg kommer all økonomisk støtte godt med, for hun må selv sørge for all inntekt til opphold og misjonsturer. Vi formidler gjerne kontakt angående dette. Klikk inn for mer info.

Velkommen inn i fellesskapet

I Molde bedehus er vi en generasjonsforsamling der vi ønsker at det skal være godt å komme for både barn, unge, voksne og eldre. Vi har jevnlige møtepunkter bl.a. i form av gudstjenester & barnekirke, aktivitetsklubb, ungdomsklubb, smågrupper og formiddagstreff. Du finner oversikt og informasjon over alt som skjer i kalenderen.
Å være en generasjonsmenighet er berikende, og alle er like verdifulle. Samtidig har vi en hovedsatsing i arbeidet vårt inn mot barn og unge, der vi har et målrettet fokus på at den enkelte skal få lære Jesus å kjenne. Vi jobber for, og ber om, at de får en stødig og mobil tro som de vil holde fast på gjennom alle livets faser.
Å være Ordet nær og mennesket nær er en del av Indremisjonsforbundet sin visjon. Dette er noe vi ønsker å leve etter også i menigheten vår. Hjertelig velkommen inn i fellesskapet! Vi håper du vil trives!

Vitnesbyrd

fra våre medlemmer

Å få være en del av fellesskapet på bedehuset de siste 20 årene har vært utelukkende positivt for meg! Her har jeg opp gjennom årene fått nære og gode vennskaps-relasjoner, jeg har fått prøvd ut mine nådegaver og ikke minst fått en livsforvandlende reise i nåde og kjennskap til Jesus! Jeg opplever Molde bedehus som et sted det er godt og trygt å være, samt et sted der alle ønsker kun det beste for meg og mine.

Kari Sørensen

Jeg vært medlem i Molde Indremisjon fra 2013. I 2012 flyttet jeg og familien min til Molde. Vi kom da fra Emblem og et aktivt engasjement på Emblem bedehus. Etter flyttingen til Molde skulle det gå ett år før vi etablerte oss i en ny menighet. Vi besøkte da Molde bedehus for å gjøre oss mer kjent med forsamlingen. Der ble jeg møtt med en mottakelse som opplevdes helt spesiell, og som traff meg midt i hjertet. Både jeg og min kone Barbro var ikke i tvil om at det var her vi ville være. Dette er nå 10 år siden, og vi er fortsatt aktivt med i fellesskapet på Molde bedehus. Barne- og ungdomsarbeid, bibelgrupper, sang- og musikk, samt gode fellesskap sammen med gode venner utenfor bedehusets vegger. Bedehuset har vært gjennom en ombygging siste to årene, og det har vært naturlig å delta i dette arbeidet. Det har vært godt å merke fellesskapet også i denne perioden.

Årene sammen med de andre menneskene i forsamlingen har gitt oss gode og spennende opplevelser, godt fellesskap, nye relasjoner og sist, men mest relasjonen til vår Herre og frelser Jesus Kristus.

Lidvar Andre Emblem

Jeg har vært medlem av Molde Indremisjon siden 1973, og det har vært mitt åndelige hjem siden. Molde indremisjon har gitt meg åndelig vekst som kristen gjennom forkynnelse og bønnefellesskap. Der har jeg også fått bruke mine nådegaver og fått mange venner for livet. Jeg er svært takknemlig for å få være med i dette fellesskapet.

 

Torgunn Johanne Nerland