Vår kjære Ane Karidatter Sørensen er for tiden ansatt i staben på Grimerud Gård, som drives av Ungdom i Oppdrag. Her skal hun være i to år, og jobber med disippelgjøring av ungdommer fra både Norge og andre nasjoner. Denne jula blir veldig annerledes for Ane og hennes team, for nå de er ute på et nytt misjonsoppdrag. 16.desember gikk turen til bl.a. et land i Midtøsten, og de skal være ute i to måneder denne gangen og evangelisere.

Vi vil oppfordre til å være med i bønn for Ane og den jobben hun står i i heltidsmisjon disse to årene framover. I tillegg kommer all økonomisk støtte godt med, for hun må selv sørge for all inntekt til opphold og misjonsturer. Vi formidler gjerne kontakt angående dette.

På årets julegudstjeneste vil vi ta opp en kollekt som i sin helhet overføres til Ane. Og kommer du ikke på julegudstjenesten, kan du få bidra likevel!! Da kan du vippse til 109127 eller overføre til konto 3980 30 42903 og merke med «Misjonsgave Ane». På denne måten kan vi få være med å bringe Jesus ut til mennesker i andre deler av verden, som enda ikke kjenner Han. Hjertelig takk for hvert et beløp som kommer inn!!