HISTORIEN VÅR

Molde Indremisjon ble stiftet i 1876.
Den gangen var de en liten flokk. Foreningen har i dag rundt 200 medlemmer, inkludert barn og ungdommer.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon
Molde Indremisjon (MI) er på kretsplan tilknyttet Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) og Indremisjonsforbundet (ImF) på landsplan. Alt arbeidet vårt bygger på Guds Ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Molde bedehus

MI holder til i Molde bedehus sentralt i Molde. Bedehuset vårt ble tatt i bruk allerede i 1877, og er et av landets eldste bedehus som fortsatt er i bruk. Bedehuset har riktignok vært utvidet og renovert flere ganger, bl.a. på 1950- og 1990-tallet. I 2021 ble det vedtatt en ny utbygging, og i desember 2022 var det åpningsfest og feiring av at et nytt, flott og tjenlig bygg.

Barnehagedrift

MI har siden 1971 drevet barnehage, i dag kalt Bjørset barnehage, som nå den eneste i Molde kommune med utvidet kristen formålsparagraf. Etter pålegg fra myndighetene, ble barnehagen omdannet til AS i januar 2023. 

Tidlig satsing

Molde Indremisjon har og har hatt mange «jern i ilden», men ulike satsinger ut fra den tida man har levd i. I starten var det stort fokus på diakoni, og helt fram til 1978 var det i mange perioder ansatte som ledet denne tjenesten. 

Allerede i 1887 ble det startet opp kvinneforening, med faste samlinger og årlig basar til inntekt for indremisjonsarbeidet.

I 1936 etablerte Molde Indremisjons Syforening seg, med hovedoppgave å samle inn penger til bedehusarbeidet. Fra 1970 ble hovedoppgaven en tid endret til å støtte utbygging og drift av Indremisjonens barnehage på Bjørset. I tillegg startet de opp med julemesse i 1989, og det er fremdeles en årlig tradisjon hver november. 

Barn og unge

Barn og unge har alltid vært et satsingsområde for MI, og helt fra starten i 1876 ble det drevet søndagskole i bedehuset. Det var rundt 200 barn med i søndagsskolen på 1890-tallet, og da var det totalt 1700 innbyggere i Molde! I dag er dette arbeidet inkludert i gudstjenestene våre, og kalles Barnekirka. 

Ulike barne- og ungdomslag og kor har vært aktive i MI sin regi opp gjennom årene, og har vært med å berike både enkeltmennesker og frivilligheten i Molde. Yngstes, Yngres, Ving, Y-ungdom og In*Puls var aktivitetsklubber for ulike alderstrinn. På den musikalske fronten kan vi bl.a. nevne Yngresmusikken, Angelos, Kristen barnekor (KBK), Barneglede, Jippi-gjengen og Praise som alle har vært berikende i sin tid.

I 1914 ble Molde indremisjons ungdomsforening (IUF) stiftet, etter en ungdomsvekkelse i bedehuset. IUF har drevet et omfattende og allsidig arbeid gjennom mange tiår, og har betydd mye for mange! Med utadrettet virksomhet bl.a under jazzfestivalen, besøkstjeneste, ungdomskvelder og bibelgrupper har dette arbeidet satt sterke spor. 

I dag drives ungdomsarbeidet under navnet VIP-night, fra ungdomsskolen og oppover i alder, med faste møtepunkt annenhver fredag kveld. 

Musikkliv

IUF-koret hadde sin storhetstid fra 1960, med glansperiode i siste halvdel av 1970-tallet. Da hadde koret rundt 100 medlemmer. Helt fram til på 2000-tallet var IUF-koret aktivt, med mye på agendaen av både musikaler, konserter og turnèer.  

Sang og musikk har for øvrig alltid vært en viktig del av MI, med ulike musikklag, mannskor, orkester, misjonskor og familiekor i sving, for å nevne noe. De siste rundt 20 årene har det også vært vanlig med forsangerteam på søndagsmøtene, og i dag er dette fast på gudstjenestene våre. 

Ansatte

MI har hatt et større antall administrativt ansatte opp gjennom årene, og fra 1937 og fram til i dag har det vært mange perioder med medarbeidere i lønnet stilling i bedehuset. I dag er det flere frivillige kontormedarbeidere i tillegg til ansatte. 

Vi håper dette har gitt deg et lite innblikk i arbeidet vårt gjennom snart 150 år!

Inkluderende
Troverdig
Oppsøkende
Omsorgsfull

Velkommen inn i fellesskapet

I Molde bedehus er vi en generasjonsforsamling der vi ønsker at det skal være godt å komme for både barn, unge, voksne og eldre. Vi har jevnlige møtepunkter bl.a. i form av gudstjenester & barnekirke, aktivitetsklubb, ungdomsklubb, smågrupper og formiddagstreff. Du finner oversikt og informasjon over alt som skjer i kalenderen.
Å være en generasjonsmenighet er berikende, og alle er like verdifulle. Samtidig har vi en hovedsatsing i arbeidet vårt inn mot barn og unge, der vi har et målrettet fokus på at den enkelte skal få lære Jesus å kjenne. Vi jobber for, og ber om, at de får en stødig og mobil tro som de vil holde fast på gjennom alle livets faser.
Å være Ordet nær og mennesket nær er en del av Indremisjonsforbundet sin visjon. Dette er noe vi ønsker å leve etter også i menigheten vår. Hjertelig velkommen inn i fellesskapet! Vi håper du vil trives!