Om oss

Molde Indremisjon

En menighet for alle generasjoner i hjertet av Molde by. Du er varmt velkommen!

Våre ansatte

Audun Vesetvik

Audun Vesetvik

Forsamlingsleder

a.vesetvik@imf.no

92 61 37 49

Rigmor Hatlen

Rigmor Hatlen

Administrasjonsleder/musikkleder

r.hatlen@imf.no

41 68 28 70

Malene Trondsen

Malene Trondsen

T2-student Bildøy Bibelskole

Erna Sættem

Erna Sættem

Frivillig kontormedarbeider

e.sattem@imf.no

48 02 45 92

Birgit Jordet

Birgit Jordet

Frivillig kontormedarbeider

Inge Palmar Solem

Inge Palmar Solem

Frivillig kontormedarbeider

ip.solem@imf.no

95 24 80 89

STYRET I MOLDE INDREMISJON

Følgende sju personer sitter nå i styret for Molde Indremisjon. Ta gjerne kontakt med oss, med både spørsmål og innspill!

Kjell Roger Gammelsæter

Kjell Roger Gammelsæter

Styreleder

kjellrga59@gmail.com

95 22 13 10

Else Karin Jacobsen

Else Karin Jacobsen

Nestleder

elsek.ja@gmail.com

91 61 95 03

 Inge Palmar Solem

Inge Palmar Solem

Kasserer

ip.solem@imf.no

95 24 80 89

Nils Martin Sandven

Nils Martin Sandven

Styremedlem

280662@gmail.com

91 36 85 47

Solfrid Ørjavik Time

Solfrid Ørjavik Time

Styremedlem

Olav Jan Bø Demdal

Olav Jan Bø Demdal

Styremedlem

demdal@online.no

97 76 69 73

Malene Lund Trondsen

Malene Lund Trondsen

Styremedlem

malene@trondsen.name

41 58 83 13

ELDSTERÅDET

Eldsterådet har hovedansvar for forsamlingens åndelige virksomhet og skal se til at
den drives i samsvar med forsamlingens grunnlag, formål og visjon.

Vi ønsker å være tilstede for det enkelte medlem, og at det skal være kort vei for å ta kontakt. Vi er tilgjengelig for både samtale, forbønn, salving – eller om du har andre spørsmål.

Nils Martin Sandven

Nils Martin Sandven

Leder i eldsterådet

280662@gmail.com

91 36 85 47

Svein Audun Hatlen

Svein Audun Hatlen

Eldsterådsmedlem

svein.audun@hotmail.com

48 17 77 29

Kjell Roger Gammelsæter

Kjell Roger Gammelsæter

Eldsterådsmedlem

kjellrga59@gmail.com

95 22 13 10

Audun Vesetvik

Audun Vesetvik

Forsamlingsleder

a.vesetvik@imf.no

92 61 37 49

Inkluderende
Troverdig
Oppsøkende
Omsorgsfull

Velkommen inn i fellesskapet

I Molde bedehus er vi en generasjonsforsamling der vi ønsker at det skal være godt å komme for både barn, unge, voksne og eldre. Vi har jevnlige møtepunkter bl.a. i form av gudstjenester & barnekirke, aktivitetsklubb, ungdomsklubb, smågrupper og formiddagstreff. Du finner oversikt og informasjon over alt som skjer i kalenderen.
Å være en generasjonsmenighet er berikende, og alle er like verdifulle. Samtidig har vi en hovedsatsing i arbeidet vårt inn mot barn og unge, der vi har et målrettet fokus på at den enkelte skal få lære Jesus å kjenne. Vi jobber for, og ber om, at de får en stødig og mobil tro som de vil holde fast på gjennom alle livets faser.
Å være Ordet nær og mennesket nær er en del av Indremisjonsforbundet sin visjon. Dette er noe vi ønsker å leve etter også i menigheten vår. Hjertelig velkommen inn i fellesskapet! Vi håper du vil trives!