20.-22.oktober arrangerer Nordmøre og Romsdal Indremisjon høstens sanghelg på Molde bedehus. Her deltar både Morten Samuelsen, Emilia Lindberg, gruppa SELA og Molde Gospel. Se plakat for detaljert program. Helga avsluttes med storsamling søndagen kl.12, der Edgar Fredriksen taler.

For mer informasjon, ta kontakt med NRI på e-post nri@imf.no / tlf 712 52731 / mobil 472 32 449